Výstava Žena a kvet.

07.09.2008 14:00

Dňa 7.9.2008 o 14:00 hodine sa slávnostnou vernisážou začne druhý ročník bienále tematickej súťaže "Žena a kvet" poriadanej Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci a Žilinským samosprávnym krajom.

Hlavná súťažná výstava sa bude konať v Kysuckej galérii v kaštieli v Oščadnici v dňoch 7.9.2008 - 26.10.2008. Repríza súťažnej výstavy sa uskutoční v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke v dňoch 30.10.2008 - 30.11.2008

Poslaním súťažnej výstavy je:

• Výtvarnou tvorbou prejaviť úctu a obdiv ŽENE - matke, manželke, milenke, priateľke, múze..., žene ako nositeľke života, KVETU ako symbolu krásy, lásky a nehy, - zdôrazniť jedinečnosť a pôvab tejto večnej symbiózy.
• Pestovať u všetkých generácií úctu a lásku k ženám a prírodným krásam.
• Vytvárať nové podnety pre výtvarnú tvorbu.
• Poskytovať priestor prezentácii tradičnej i netradičnej výtvarnej tvorby a rôznych výtvarných techník.
• Objavovať a oslovovať mladé talenty a zapojiť ich do činnosti v oblasti výtvarnej tvorby.
• Rozvíjať u všetkých generácií vzťah k estetickým hodnotám.
• Vytvárať priestor aj pre ďalšie umelecké žánre – poézia, hudba, pohyb a divadlo na danú tému.

Ja sa budem na tejto súťaži uchádzať o cenu tromi obrazmi. Prvým je obraz "Pani púpav", druhým je "Mladá Indka s papierovým kvetom" a tretím je obraz "Portrét dlhovlasej ženy", ktorý už získal čestné uznanie v kategórii "Maľba" na tohtoročnom Jarnom salóne.