Scott Burdick a Susan Lyon

Stránka jedinečného portrétistu a plenérového maliara Scotta Burdicka a jeho manželky Susan Lyon, ktorá je tiež výtvarná umelkyňa.

Webstránka: https://burdicklyon.com